O ekwiwalencji w tłumaczneniu

Gdybyśmy mieli bardzo uprościć proces tłumaczenia, moglibyśmy powiedzieć, że polega ono na znajdowaniu w języku obcym odpowiedniego słowa lub wyrażenia, które w jak największym stopniu oddaje sens tekstu źródłowego (tzw. …