wierne tłumaczenie

Wierne tłumaczenie – kiedy nie jest potrzebne?

Wierne tłumaczenie – to bardzo ważne pojęcie w teorii przekładu. Są jednak sytuacje w których tłumacz może lub nawet powinien pozwolić sobie na odrobinę wolności i dodanie do tłumaczenia czegoś od siebie.

O ekwiwalencji w tłumaczneniu

Gdybyśmy mieli bardzo uprościć proces tłumaczenia, moglibyśmy powiedzieć, że polega ono na znajdowaniu w języku obcym odpowiedniego słowa lub wyrażenia, które w jak największym stopniu oddaje sens tekstu źródłowego (tzw. …