Tłumaczenie konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne to jeden z dwóch głównych rodzajów tłumaczenia ustnego. W największym skrócie polega na tłumaczeniu po zakończeniu wypowiedzi mówcy.

ZALETY

Jedną z zalet tego typu tłumaczenia jest bezpośredni kontakt z mówcą. W razie wątpliwości istnieje możliwość zadania pytania w celu powtórzenia części wypowiedzi lub doprecyzowania mniej zrozumiałych fragmentów. Oprócz tego, w trakcie słuchania tłumacz ma więcej czasu na zastanowienie się, co zazwyczaj przekłada się na wyższą jakość.

WADY

Z punktu widzenia odbiorcy tłumaczenia tłumaczenie konsekutywne najczęściej będzie dużo mniej wygodne niż symultaniczne z kilku powodów. Pierwszym z nich jest czas. Jeśli prelegent zaplanował swoją wypowiedź na 10 minut, to z powodu tłumaczenia będzie ona trwać nawet dwa razy dłużej. Po drugie, jeśli wśród odbiorców znajdują się osoby niepotrzebujące tłumaczenia, to i tak będą „zmuszone” do jego wysłuchania, co może doprowadzić do znudzenia i braku koncentracji.

NOTATKI

Bardzo ważną umiejętnością w tłumaczeniu konsekutywnym jest sporządzanie notatek. Korzystanie z nich zależy od tego, jak długi fragment trzeba przetłumaczyć, jednak każdy tłumacz powinien zawsze mieć ze sobą długopis i notatnik. Wbrew pozorom tłumacz notuje bardzo niewiele. Robi to w sposób skrótowy, korzystając z symboli, prostych obrazków, strzałek, liczb. Notatki nie służą do tego, aby zanotować ile tylko się da. Ich zadaniem jest wsparcie tłumacza poprzez zwiększenie płynności i upewnienie się, że nic nie zostało pominięte.